• Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại:02437675168
  • Fax: 02437675169
  • E-mail: thanhvq@taseco.vn
  • Website:http://phumycomplex.vn/
Liên hệ chủ đầu tư : 02437675168